Vzdrževanje in sanacija igrišč

VZDRŽEVANJE

VZDRŽEVANJE IN SANACIJA IGRIŠČ

Vsako igrišče je potrebno redno in strokovno vzdrževati, saj le na ta način lahko služi svojemu namenu in se njegova življenjska doba podaljša.
Z vzdrževanjem je potrebno pričeti že po prvem letu od instalacije. Saj lahko pride do poškodb igrišč, katere je kasneje težko odpraviti samo z vzdrževanjem.
Pri zunanjih fitnesih in otroških igralih, pa so potrebni še redni letni varnosti pregledi.